Etusivu
Ponssen Barbolla harvennuksille ja päätehakkuuseen

Jyri Ojasalo halusi lisää tehokuutta 

Ponsse HS 15 rautarunkoisista käytetyistä 91-94 vuosimallien motoista on tuotekehitetty yleiskone on herättänyt kiinnostusta urakoitsijoissa. "Leimikoissa hakataan ensiharvennuspuun lisäksi pienempiä aukkoja, joissa on järeämpää puuta. Ideamme on tuoda markkinoille taloudellisesti järkevä yleiskone, jolla pystyy hoitamaan molemmat hakkuut", kertoo Ponsselta Kaakkois-Suomen piiripäällikkö Seppo Alanne.

Käytetty HS 15 käy läpi tehtaalla kokonaisuudistuksen. Hakkuupääksi asennetaan joko 5H 53 tai H 60, joilla kaatuu tyvihalkaisijaltaan 60-70 senttinen puu. Motoon asennetaan Ponssen itsensä valmistamat mitta- ja tiedonsiirtolaitteet sähköposteineen ja internet-yhteyksineen. "Puutavaran mittojen muutokset saadaan viestitettyä kuskille muutamassa minuutissa ja työ pääsee jatkumaan uusilla mitoilla nopeasti. Yhtiön haluaman puutavaran tiedot ovat luotettavasti reaaliajassa", kertoo Alanne.

"Motteja nopeasti"

StoraEnson hakkuilla tapasimme motoyrittäjä Jyri Ojasalon, joka teki kaupat Barbosta viime marraskuussa. Minkälaisia kokemuksia on ehtinyt tulla Barbosta pääasiassa harvennusleimikoissa työskentelevälle Ojasalolle?

"Hakkuutavoitetteen lisäys oli yksi syy Barbon hankintaan. Toinen syy löytyy siitä, että mielestäni samalla koneella pitää pystyä hakkaamaan leimokon kaikki hakattava puutavara harvennuksista järeämpiin ylispuihin."

Työnantaja edellyttää Ojasalon mukaan riittävää työnopeutta. "Motteja on ehdottomasti tultava riittävän nopeasti", toteaa veljensä kanssa kahdessa vuorossa hakkava Ojasalo.

StoraEnson paikallinen hankintaesimies Risto Härkönen näkee puun hankkijana myönteisenä tuotekehityksen, joka tuo markkinoille tälläisen yleismoton. Hän korostaa myös leimikoista tulevien järeidenkin puiden hakkuumahdollisuutta samalla ajolla. "Aika on rahaa, puun pitää kulkea aikataulussa ja tuloksilla mitataan tehokuutta", toteaa Härkönen.