Enon Energia Osuuskunta lämmittää myös yksityisiä taloyhtiöitä

Hakelämmitys toimi mainiosti
41 asteen pakkasissakin
 enonhakewww.jpg (26412 bytes)

Enon Energia Osuuskunnan kaksi hakelämpölaitosta joutuivat todelliseen käyttötestiin tammikuun yli 40 pakkasasteessa. "Tekniikka toimi erinomaisesti ja onneksi meillä Uimaharjussa on iso halli, joka oli välttämätön puskurivarasto kovilla pakkasilla. Vain yksi hakekuorma jouduttiin ostamaan osuuskunnan ulkopuolelta, kaikki muu hake tuli omilta jäseniltä", kertoo osuuskunnan puheenjohtaja Tuomo Turunen.

 Enon Energia Osuuskunta aloitti toimintansa vuoden 1999 lopulla ja ensimmäinen hakelämpölaitos starttasi Enon kirkonkylällä vuonna 2000. Uimaharjuun valmistui toinen lämpölaitos viime vuonna ja tänä päivänä osuuskunta huolehtii lämpöä 107 000 rakennuskuutiolle. Lämmitettäviä kohteita on mm. Enon kirkonkylän ala- ja yläasteet, terveysasema, monitoimitalo sekä kaksi yksityistä rivitaloyhtiötä. Osuuskunnan
onnistunut toimintamalli on herättänyt laajaa kiinnostusta ja osuuskunnalla on jo
käynyt reilut 500 vierasta aina ulkomailta myöten.

Uimaharjun lämpölaitos rakennettiin tasamaalle ja kustannuksissa säästettiin yli 80 000 euroa. Kuvassa hakkeen laatua tutkimassa Enon Energia Osuuskunnasta puheenjohtaja Tuomo Turunen (vas.), laitoksenhoitaja Tuomo Tanninen, sihteeri Urpo Hassinen ja Pohjois-Karjalan Metsäkeskuksen energianeuvoja Esa Kinnunen.

Puhdas hake tärkeintä

Osuuskunnan sihteeri Urpo Hassinen korostaa laadukkaan hakkeen merkitystä. Energiapuun kuormaus vaatii kuskilta tarkkaa otetta varsinkin alimmaisten kasojen kuormauksessa.

- Suurimmat ongelmat koko hakelämmityksessä ovat haketettavaksi tuotavan puun epäpuhtauksissa. Kivet, hiekka ja multa tylsyttävät hakkurin terät ja pahimmassa tapauksessa rikkovat ne. Meillä on ehdoton sääntö tuoda haketettavaksi vain laatuhaketta. Hakettajalla on oikeus lopettaa haketus ja jopa periä terien teroittamiskulut tai uusimiskulut, jos hake on ollut epäpuhdasta.

Uimaharjun hakelämpölaitoksen hoitaja Tuomo Tanninen kehoittaa aloittavia osuuskuntia huomioimaan hakkeen laatuasian tosissaan.

- Erilaisia syötin- ja kuljetinratkaisuja kannattaa miettiä suhteessa tulevan hakkeen laatuun. Käytäntö on osoittanut, että ruuvikuljetin vaatii ehdottomasti määräkokoista ja laadukasta haketta. Ongelmat lämpölaitoksessa keskittyvät nimenomaan varaston ja kattilan välille. Kattilaviat ovat harvinaisia. Hälytyksiä lämpölaitoksille tulee noin kerran kuukaudessa.

Kaukokäyttö hyvä ratkaisu

Enon Energia Osuuskunta on tyytyväinen ratkaisuunsa hankkia lämpölaitoksiinsa kaukokäyttömahdollisuus. Laitoksen toimintaa voi tarkkailla ja myös ohjata vaikkapa kotoa käsin omalla tietokoneella.

- Kaukokäyttö pelaa hyvin modeemiyhteydelläkin ja se on osoittautunut todella toimivaksi. Hintaa sillä oli noin 4200 euroa ja se on hintansa väärti, toteaa Tuomo Turunen.

Toinen onnistunut ratkaisu oli Uimaharjun lämpölaitoksen rakentaminen perinteisestä "kuopparatkaisusta" poiketen tasamaalle. Halliin menee 300 irtokuutiota haketta ja se tuli yli 80 000 euroa edullisemmaksi. Laitoksenhoitaja Tuomo Tanninen toteaa, että nyt on hyvä tehdä erilaisia sekoituksia - vaikka hallissa joutuukin ajamaan hieman kuormausajoa. Tammikuun yli 40 asteen pakkasjakso osoitti myös ison hallin merkityksen puskurivarastona: haketta kului paljon ennätyspakkasilla ja puskurivaraston ansiosta ennätyskylmistäkin selvittiin hyvin.

Hinnoittelu ja sopimukset kulmakiviä

Hakeosuuskuntien "bisnestaito" on Hassisen ja Turusen mukaan avainkysymyksiä. Hakelämmön hinnoittelu ja sopimusten teko ovat tarkkaa työtä. Enon Energia Osuuskunnalla on 15 vuoden sopimus Enon kunnan kanssa ja hinnantarkistukset tehdään noin kerran vuodessa.

- Meillä lämmön hinta on sidottu kevyen ja raskaan polttoöljyn, polttohakkeen ja palaturpeen hintoihin. Kun niissä tapahtuu yli 10 prosentin muutos ylös- tai alaspäin, myös lämmön hinta liikkuu samassa suhteessa. Toistaiseksi hintamme on aina ollut alle kevyen polttoöljyn hinnan, kertoo Tuomo Turunen.

Urpo Hassinen toteaa hakkeen ja polttoöljyn tehdashintojen välillä olevan vielä melkoisen eron. Jos tätä eroa saataisiin pienemmäksi, niin metsänomistajallekin voitaisiin maksaa energiapuusta ja sen korjuu saataisiin houkuttelemmaksi. Metsäpalveluyrittäjille avautuvat isot markkinat lähitulevaisuudessa, sillä Pohjois-Karjalassa metsänomistajien keski-ikä on jo 60 vuotta. Puuta ja työtä metsässä olisi, mutta energiapuun kohdalla kangertaa vielä korjuutyön hintakysymys. Haketustuen jatkuminen 2007 saakka ja yleensä koko Kemera-potti on olennaisen tärkeä energiapuun korjuun kannalta.

- Hakkeella tuotetun energia tehdashinta on noin 9 euroa megawattitunnilta, kun se polttoöljyllä on yli 30 euroa. Lisäksi hake jättää lämpörahat omalle paikkakunnalle, työllistää paikkakunnalla, eikä lisää hiilidioksidi- ja rikkipäästöjä. Tuhkakin soveltuu mainiosti metsään lannoitteeksi.

 

***************************

Enon Energia Osuuskunta

- perustettu 1999, palkittiin Pro Maaseutu -palkinnolla 2002

- apua ja vinkkejä saatiin Pohjois-Karjalan Metsäkeskuksen energiapuuhankkeista Metka ja ROIHU

- jäseniä 37 (osuusmaksu 200 e ja liittymismaksu 200 e), jäsenten toimittamasta puusta maksetaan 1-2 e/irtom3 (alv 0%) parempaa hintaa kuin ulkopuolisten puusta

- lämmitettävänä 107 000 rakennuskuutiota Enon kunnan alueella

- Enon kirkonkylän laitoksella lämmitysenergiaa tarvitaan vuodessa noin 1800 MWh eli 2800 irtokuutiota haketta ja kattilateho on 0,8 MWh

- Uimaharjun laitoksella energiantarve vuodessa noin 3600 MWh ja haketta kuluu 6000 irtokuutiota. Kattilateho 1 MWh.

- molemmat laitteistot ovat Vaasan Kuljetuskanavat Oy:n valmistamia

- osuuskunnan liikevaihto vuonna 2003 noin 168 000 e

- lisätietoa löytyy osuuskunnan www-sivuilta http://eno.joensuu.fi/koulut/yritykset/hake/

 Teksti ja kuvat: Sirkku Mikkonen

 

Takaisin etusivulle