Ajankohtaista verotuksesta

1. Sukupolvenvaihdoksessa kannattaa hakea verottajalta ennakkotietoa

Ennen yrityksen tai maatilan siirtämistä seuraavalle sukupolvelle
kannattaa hakea ennakkotietoa siitä, miten verottaja suhtautuu asiaan.
Ennakkotiedon hakemisella saadaan selvitettyä etukäteen aiotun
sukupolvenvaihdoksen veroseuraukset, koska ennakkotieto sitoo
verottajaa.


Jos tila tai yrityksen osakkeita lahjoitetaan jatkajalle, verottajalta
voi pyytää ennakkotietoa siitä, kuinka paljon lahjansaaja joutuu
maksamaan lahjaveroa. Ennakkotiedon saa myös siitä, soveltaako verottaja
sukupolvenvaihdoksen huojennuspykälää eli lasketaanko lahjaverot
varallisuusverotusarvosta käyvän arvon sijasta.

Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan niin, että yrityksen osakkeet tai tila
myydään alihintaan jatkajalle, verottajalta voi pyytää ennakkotietoa,
mitkä ovat tällaisen lahjanluonteisen kaupan veroseuraamukset.
Ennakkotietoa pyytämällä saadaan tietää etukäteen verottajan kanta
lahjan käypään arvoon. Tämä on tärkeä tieto jatkajalle, koska hän ei
joudu maksamaan lahjaveroa lainkaan, jos kauppahinta on yli puolet
käyvästä hinnasta.

Ennakkotiedot ovat maksullisia. Lahjaverotusta koskeva ennakkotieto
maksaa 800 markkaa. Ennakkotietoa haetaan lahjanantajan kotikunnan
verotoimistosta. (Päivitetty 23.8.1999)

2. Myyntivoitosta ehtii maksaa veron
korotta vielä ensi vuonna


Oma-aloitteisesti veronmaksajan ei ennakkoon tarvitse maksaa veroa
myyntivoitosta. Veronmaksaja voi odottaa siihen asti kun tämän vuoden
verotus valmistuu eli vuoden 2000 loppupuolelle. Verottaja laittaa
silloin maksamattomat verot eli jäännösverot maksuun. Jos olet
esimerkiksi myynyt kesämökin tänä vuonna ja myynnistä on odotettavissa
veroja, vielä ei kannata hosua veron maksamisessa.

Jäännösverolle eli mätkylle verottaja määrää 2 prosentin suuruisen
koron. Korkoa kertyy vasta ensi vuoden huhtikuun alusta jäännösverojen
joulukuun eräpäivään asti. Koron määrä voi muuttua, jos viitekorko
nousee tai laskee ensi joulukuussa.

Jos ei halua odottaa ensi vuoden joulukuuhun asti, voi myyntivoitosta
veron maksaa pois etukäteen. Ensi vuoden huhtikuuhun asti veronmaksaja
voi oma-aloitteisesti maksaa tämän vuoden veroja ilman korkoa. Aina ei
itse voi valita veronmaksun ajankohtaa. Verotoimisto voi laittaa tämän
vuoden aikana myyntivoitosta ennakkoon veron maksettavaksi ja silloin se
toki on maksettava. (Päivitetty 16.8.1999)

Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy * Kalevankatu 4 * 00100
Helsinki * puh. (09) 618 871 * fax (09) 608 087

Takaisin