Etusivu


Myyntivoiton verotus muuttuu

Jos olet myyntiaikeissa ja omistanut omaisuuden lähes10 vuotta, kannattaa harkita kaupantekoa vas-ta ensi vuonna. Ensi vuoden alussa tulee voimaan laki, joka saattaa laskea vuonna 1989 hankitun omaisuuden myynnin verotusta.

Tämä johtuu siitä, että ns. hankintameno-olettamat muuttuvat. Ensi vuonna vähintään kymmenen vuottaa omistetun omaisuuden osalta hankintahintana voidaa myyntivoittoa laskettaessa käyttää aina 50 prosenttia kauppahinnasta. Hankintameno-olettama on nyt 30 % myyntihinnasta, jos omaisuus on saatu vuonna 1989 tai sen jälkeen. Ratkaisevaa ensi vuoden alusta on se, onko kaupan kohde omistettu kymmenen vuotta vai ei.

Tällä hetkellä esimerkiksi vuonna 1989 hankittujen osakkeiden myyntivoitto lasketaan siten, että hankintahintana pidetään joko todellista hankintahintaa tai 30 prosentin hankintameno-olettamaa. Jos osakkeet myydään 100 000 markalla, verotettava myyntivoitto on enintään 70 000 markkaa ja verot ovat 19 600 markkaa. Jos osakkeet myydään ensi vuonna ja vasta sitten kun ne on omistettu 10 vuotta, myyntivoitto voi olla enintään 50 000 markkaa ja verot ovat 14 000 markkaa. Tässä tapa-uksessa veroja säästettiin 5 600 markkaa.

Myyntiajankohtaa valitessa kannattaa olla tarkkana. Verotus voi ensi vuonna myös kiristyä, koska hankintameno-olettama laskee 30 prosentista 20 prosenttiin alle 10 vuotta omistetun omaisuuden osalta. Edellisen esimerkin mukaisessa tilanteessa myyntivoitto olisi silloin 80 000 markkaa ja verot 22 400 markkaa.